Fitek e-arhiiv

Fitek´i e-arhiveerimine on dokumentide digitaalse arhiveerimise lahendus, mis võimaldab ettevõttel arhiveerida dokumente. Kõik arhiveeritud dokumendid talletatakse Fitek´i keskses turvalises arhiiviserveris ning ettevõttel on nendele turvaline ligipääs interneti kaudu.

Fitek´i e-arhiveerimise lahendus on paindlik ning seda on võimalik integreerida erinevate infosüsteemidega. Lahendus on mõeldud eelkõige suuremahuliste samatüübiliste dokumendihulkade arhiveerimiseks.

Fitek´i e-arhiveerimise teenus võimaldab Ettevõttel arhiveerida erinevaid dokumenditüüpe. Dokumente arhiveeritakse kas PDF formaadis või XML formaadis sõltuvalt selle dokumendi algsest kujust ja tema säilitamise vajadusest. Lisaks võib üks füüsiline dokument olla säilitatud ka mitmes formaadis – nii XML kui ka PDF formaadis. Seda kasutatakse juhul, kui soovitakse säilitada nii dokumendi andmed kui ka väljastatud dokumendi visuaalne kuju.

  • Dokumentide PDF formaadis arhiveerimise eesmärk on dokumendi algse visuaalne kuju säilitamine.
  • Dokumentide XML formaadis arhiveerimine on suunatud andmete arhiveerimisele – XML formaadis arhiveeritud.
  • Dokumenti on vajadusel võimalik hiljem vaadata erinevates formaatides – TXT, HTML, CSV, PDF jne.

Kui ettevõte soovib enda poolt formeeritud dokumente arhiveerida, lepitakse teenuselepingus kokku arhiveeritavate dokumentide dokumenditüübid ja formaadid, kuidas toimub nendele ligipääs ja kui kaua neid säilitatakse. Arhiivi sisendiks on standardlahenduse korral, kas XML või PDF fail. Ettevõtte soovil on võimalik kokku leppida ka eriformaadiliste dokumentide arhiveerimine. Eriprojekti puhul hinnatakse dokumentide arhiveerimise võimalikkust eraldi.