11/06/2019

Fitek käivitab üleeuroopalise e-arvete portaali InvoiceGate.com. Eesti kasutajale suunatud arved.ee lubab e-arveid tasuta saata

Fitek käivitab üleeuroopalise e-arvete portaali InvoiceGate.com, kus Euroopa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted saavad e-arveid lihtsalt ja mugavalt saata ning vastu võtta. Eestis hakkas 2019. aasta juunis tööle täielikult uuendatud arved.ee, mis lubab e-arveid tasuta saata.

Mait Sooaru, Fitek Grupi juht: “Teeme e-arve saatmise ning vastuvõtmise lihtsaks ja kättesaadavaks igale ettevõttele. Alustame Eestist, siit liigume edasi teistesse Balti riikidesse, seejärel Põhjamaadesse ja Kesk-Euroopasse. Eesmärk on aastaga katta suurem osa Euroopast, kasutades selleks kaubamärki InvoiceGate.com”

Uuenenud
arved.ee on kiire, kaasaegse väljanägemisega ja koondab endas erinevad kasutusvõimalusi. Platvormilt saab arveid saata Eesti e-arve võrgustikku ja Eesti pankadesse, samuti saab ka saata rahvusvahelisi e-arveid erinevatesse Euroopa riikidesse. Arved.ee on tehnoloogiliselt värske platvorm, mida saab erinevate võimalustega laiendada, uusi teenuseid avatakse samm-sammult.

Andres Lilleste, Fiteki ärijuht: „Alates 1.juulist hakkab Eestis  kehtima seadus, mis kohustab avalikku sektorit vastu võtma vaid e-arveid. Uuenenud portaali kaudu saavad kõik tasuta riigile, omavalitsustele ja muudele avaliku sektori asutustele seadusega nõutavas formaadis e-arveid saata“.

Kuna uue keskkonna arendus on mahukas ning suunatud laiale tarbijaskonnale kogu Euroopas, siis taotles Fitek toetust Euroopa Liidult ning taotlus osutus ainsa sarnase projektina edukaks. Üleeuroopalise veebikeskkonna arendust toetab Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF).

CEF

Euroopa ühendamise rahastust rahastatakse projekte, mille eesmärk on luua puuduvaid ühendusi Euroopa energia-, transpordi- ja digitaalvõrgustikus. Samuti on rahastu eesmärk muuta Euroopa majandus keskkonnasõbralikumaks, edendades keskkonnahoidlikumaid transpordiliike ja kiiret lairibaühendust ning toetades taastuvenergia kasutamist kooskõlas strateegiaga “Euroopa 2020”.

Lisainfo: Andres Lilleste, Fiteki ärijuht andres.lilleste@fitek.com

16/11/2020

Mis toimub?

Filmivõtted tõid vürtsi igapäevasesse kontoriellu.

Lisateave

Fiteki selle sügise tegevust ilmestavad kolm võitu ning ettevõttest on saamas Eesti finantstehnoloogia alal juhtiv tegija. Fiteki tegevjuht Andrus Kaarelson räägib lähemalt.

Lisateave

Käesolevast sügisest saab arveid kinnitada veel kiiremini, sest ostuarvete lahendus FitekIN on tarkvararakenduse ehk äpina kasutatav ka mobiiltelefonis.

Lisateave