26/06/2018

FitekIN kasutajaid ligi 9000 inimest

Fiteki äriüksuse juht Indrek Allas räägib ostuarvete lahenduse FitekIN arengust. Täna on aktiivseid kasutajaid üle 600 ettevõtte ja asutuse ning inimesi ligi 9000.

Möödunud aasta alguses tulime välja uue ostuarvete lahendusega FitekIN ja nii kiiret kasutajate arvu kasvu pole olnud ühelgi teisel meie tarkvaral. Tänaseks on ettevõtteid ja asutusi, kes seda kasutavad, juba üle 600. Kasutajakontot omavaid inimesi on ligi 9000. Kasutajaid leidub Eestis, Lätis, Leedus ja Slovakkias. Aasta jooksul lisandub Fiteki turu laienemise käigus veel riike, kus meie tarkvara kasutama hakatakse.

Suurim klient on täna Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). See tähendab, et FitekIN-i kasutavad kõik Eesti Vabariigi ministeeriumid ja nende allasutused. RTK juurutamine andis meile hea kogemuse suure kliendiga tegelemise osas ja saime sealt ka väärt tagasisidet toote arenduse kohta. Suur tänu neile tubli koostöö eest! Samas oleme juurutamas rahvusvahelisi ettevõtteid, mis on mahult Eesti riigist suuremad. Üks meie pilootkliente on aga Eesti 2017. aasta ettevõte, lennukite hooldaja Magnetic MRO. Üldiselt, klientidele meeldib toote välimus ja et selle kasutamine on lihtne ja intuitiivne. Ja kindlasti ka võimalus mobiilis arveid kinnitada.

Tootearenduses on põhirõhk olemasolevate funktsionaalsuste, arvete kinnitusringi ja konteerimise täiendamisel ja arendamisel. Oleme aasta jooksul saanud klientidelt hulga väärt tagasisidet ning palju nende soove ellu rakendanud. Riikide kaupa võivad soovid üsna erinevad olla: mis on tähtis Leedu kliendile, seda Eestis jälle eriti ei soovita. Näitena saan tuua ettevõttesisese tootekoodide sidumise arveridadega koos võimalusega võrrelda ühikhindasid ja koguseid. Samuti on meil nüüd kaks vaadet konteerimise jaoks, kas ülevalt alla või paremalt vasakule – sõltuvalt, kumba klient eelistab ja harjunud on. Lähiajal asume ostutellimuste kallale ja uuendame ka mobiilivaadet.

Miks FitekIN kasulik on? Ennekõik säästab ta aega ja on läbipaistev. Arvelduse tendentse uuriva Billentise järgi kulub ühe paberarve menetlemiseks 30 minutit. PDF arve saaja peab selle ise lisaks välja ka printima ehk saaja kanda jääb ka paberi ja trükikulu. E-arvete ja elektroonilise kinnitusringi korral aga kulub sellele kõigele ainult 5 minutit. Pääs arvete manuaalsest sisestamisest on väike kokkuhoid võrreldes sellega, mis tuleneb elektroonilisest arveringlusest ja arhiivist. Säästetakse arvete kinnitajate ehk juhtide aega, kes saavad seda panustada tähtsamate tegevuste peale.

Finantstehnoloogia firma Fitek tegeleb elektroonse andmevahetuse EDI lahendustega, mis lihtsustavad ettevõtete vahelist kaupade ostu-müüki. Paberdokumentide või e-posti manuste asemel vahetatakse müügidokumente majandustarkvarade vahel ilma andmeid käsitsi sisestamata.

Lisateave

Fiteki poolt on Eesti Raamatupidajate Kogu sügiskonverentsil kogemusi jagamas globaalse inbound äriüksuse juht Indrek Allas, kes räägib nii e-arvete saatmisest kui ka vastuvõtmisest. Juttu tuleb kindlasti ka Arved.ee-st, mis areneb kiiresti ja kasutajaid on oktoobri keskpaigas 8000. 

Lisateave

Juulist kohustuslikuks saanud riigiasutustega e-arvetega arveldamine, kiirendab e-arvete kasutusele võttu ka erasektoris. Juunis finantstehnoloogiafirma Fitek käivitatud arvete saatmise ja vastuvõtu portaaliga arved.ee on kolme kuuga liitunud 6500 ettevõtet.

Lisateave