26/06/2018

FitekIN kasutajaid ligi 9000 inimest

Fiteki äriüksuse juht Indrek Allas räägib ostuarvete lahenduse FitekIN arengust. Täna on aktiivseid kasutajaid üle 600 ettevõtte ja asutuse ning inimesi ligi 9000.

Möödunud aasta alguses tulime välja uue ostuarvete lahendusega FitekIN ja nii kiiret kasutajate arvu kasvu pole olnud ühelgi teisel meie tarkvaral. Tänaseks on ettevõtteid ja asutusi, kes seda kasutavad, juba üle 600. Kasutajakontot omavaid inimesi on ligi 9000. Kasutajaid leidub Eestis, Lätis, Leedus ja Slovakkias. Aasta jooksul lisandub Fiteki turu laienemise käigus veel riike, kus meie tarkvara kasutama hakatakse.

Suurim klient on täna Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). See tähendab, et FitekIN-i kasutavad kõik Eesti Vabariigi ministeeriumid ja nende allasutused. RTK juurutamine andis meile hea kogemuse suure kliendiga tegelemise osas ja saime sealt ka väärt tagasisidet toote arenduse kohta. Suur tänu neile tubli koostöö eest! Samas oleme juurutamas rahvusvahelisi ettevõtteid, mis on mahult Eesti riigist suuremad. Üks meie pilootkliente on aga Eesti 2017. aasta ettevõte, lennukite hooldaja Magnetic MRO. Üldiselt, klientidele meeldib toote välimus ja et selle kasutamine on lihtne ja intuitiivne. Ja kindlasti ka võimalus mobiilis arveid kinnitada.

Tootearenduses on põhirõhk olemasolevate funktsionaalsuste, arvete kinnitusringi ja konteerimise täiendamisel ja arendamisel. Oleme aasta jooksul saanud klientidelt hulga väärt tagasisidet ning palju nende soove ellu rakendanud. Riikide kaupa võivad soovid üsna erinevad olla: mis on tähtis Leedu kliendile, seda Eestis jälle eriti ei soovita. Näitena saan tuua ettevõttesisese tootekoodide sidumise arveridadega koos võimalusega võrrelda ühikhindasid ja koguseid. Samuti on meil nüüd kaks vaadet konteerimise jaoks, kas ülevalt alla või paremalt vasakule – sõltuvalt, kumba klient eelistab ja harjunud on. Lähiajal asume ostutellimuste kallale ja uuendame ka mobiilivaadet.

Miks FitekIN kasulik on? Ennekõik säästab ta aega ja on läbipaistev. Arvelduse tendentse uuriva Billentise järgi kulub ühe paberarve menetlemiseks 30 minutit. PDF arve saaja peab selle ise lisaks välja ka printima ehk saaja kanda jääb ka paberi ja trükikulu. E-arvete ja elektroonilise kinnitusringi korral aga kulub sellele kõigele ainult 5 minutit. Pääs arvete manuaalsest sisestamisest on väike kokkuhoid võrreldes sellega, mis tuleneb elektroonilisest arveringlusest ja arhiivist. Säästetakse arvete kinnitajate ehk juhtide aega, kes saavad seda panustada tähtsamate tegevuste peale.

Alates 1. juulist toimub Eesti arveldusmaastikul märkimisväärne muudatus. Avaliku sektori ehk riigiga seotud organisatsioonidele teenuseid osutavad või kaupu müüvad ettevõtted saavad tasu vaid e-arvet esitades. Toonitan siin taaskord ja tuuleveskitega võideldes, et see ei ole pdf fail vaid operaatori vahendusel saadetav tehnoloogilise nimega “masintöödeldav” e-arve.

Lisateave

Fitek käivitab üleeuroopalise e-arvete portaali InvoiceGate.com, kus Euroopa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted saavad e-arveid lihtsalt ja mugavalt saata ning vastu võtta. Eestis hakkas 2019. aasta juunis tööle täielikult uuendatud arved.ee, mis lubab e-arveid tasuta saata.

Lisateave

Nagu iga uue asja puhul on ka e-arvete osas raamatupidajatel ja ettevõtte juhtidel rida küsimusi, millest olulisem on tõenäoliselt see, et mida me e-arvetele üleminnes võidame? Nii e-arve saatmisel kui ka vastuvõtmisel on paber- ja pdf-arvega võrreldes mitmeid eeliseid, näiteks automaatne e-arvete arhiiv ja arvete liikumise läbipaistvus, tutvustas Äripäeva e-arveldamise seminaril „Hinda aega” finantstehnoloogiafirma Fitek ärijuht, e-arvetele ülemineku protsessi üks entusiaste Andres Lilleste.

Lisateave