18/09/2018

Kertu Roosimägi, Fiteki uus müügiarvete tootejuht

E-müügiarved loovad ettevõttest nutikama kuvandi. Kertu Roosimägi on Fiteki uus müügiarvete tootejuht. Ta jagab soovitusi neile, kes kahtlevad e-müügiarved kasutusele võtta ja toonitab, et e-arveid kasutavad ettevõtted loovad sellega endast nutikama kuvandi.

Mida oled enne teinud?

Enne Fitek AS-ga liitumist olen jõudnud tegeleda raamatupidamisega mitmes erinevas ettevõttes. Nimetatud valdkonnas olen olnud aktiivne 9 aastat. Nende aastate jooksul olen näinud, kuidas raamatupidamise automatiseerimine on arenenud ja kui altid on erinevad ettevõtted muudatustele.

Miks valisid uueks töökohaks Fiteki?

Fitekiga oli mul esimene kokkupuude 2016.aastal, kui hakkasin lähemalt uurima e-arvete toimimise võimalusi oma eelmises ettevõttes. Tänu avaliku sektori survele väljastada neile müügiarveid e-arve formaadis osalesin koolitusel, kus esines Indrek Allas, kes tutvustas seda teemat. Sealt edasi võtsime ühendust Fitek AS-ga, et hakata väljastama avaliku sektori klientidele e-arveid. Nüüdseks soovivad ka paljud erasektori kliendid just e-arveid.

Anna 3 nõuannet klientidele, kes kaaluvad arvete saatmist automatiseerida

  1. Arved jõuavad kiiremini ja kindlamalt arve saajateni – töös raamatupidajana puutusin kokku pidevalt probleemiga, et arved ei jõua klientideni, mille tõttu ei toimu ka arvete õigeaegset laekumist.
  2. E-arvete saatmisel võib kindel olla kliendi kiiremas arve menetlemises, kui peaks esinema arves vigu, saab need kiiremini elimineerida ja eeldada, et klient tasub arve tähtajaks.
  3. Arvete saaja ei pea aega raiskama pdf-või paberarve käsitsi raamatupidamisprogrammi sisestamisele, vaid see on automatiseeritud – andmed liiguvad müüja raamatupidamissüsteemist ostja raamatupidamissüsteemi.

Mida ütled neile, kes kahtlevad müügiarvete automatiseerimist ette võtta?

Lisaks kõigile eelpool mainitud positiivsetele faktoritele, mis kaasnevad e-arvete kasutuselevõtuga, tasub silmas pidada kindlasti keskkonnasõbralikkust, mis kaasneb paberarvetest loobumisega. Samuti ka ettevõtte maine tõstmine klientide silmis. Kliendid, kes kasutavad e-arvete vastuvõtmist, peavad seda väga suureks plussiks oma teenuse- või kaubapakkujate juures, see loob ettevõttest nutikama kuvandi.

Tulevasi kliente julgustaksin sellega, et muutused, mis kaasnevad uuendustega on ebamugavad lühiajalises vaates. E-arvete kasutuselevõtt kindlustab pikemas plaanis sujuvama töö ja annab rohkem aega ettevõttes sisulisemate teemadega tegelemiseks.

Kuidas näed Eesti arenemas e-arvelduse suunas?

Eestis ettevõtted võtavad järjest aktiivsemalt kasutusele e-arvete saatmist ja vastuvõtmist. Enamjaolt ollakse teemaga kursis, väga palju tuntakse selle vastu huvi ja teadlikkus selles osas on võrreldes paari aasta taguse ajaga kasvanud. Avaliku sektori lõplik otsus vastu võtta ainult e-arveid annaks suure hoo sisse erasektorile teemaga aktiivsemalt tegutsemiseks.

Lisainfo: Kertu Roosimägi, Fiteki müügiarvete tootejuht  kertu.roosimagi@fitek.com  tel. 6519 000

Fitek käivitas Euroopa e-arvete portaali InvoiceGate.com, mis võimaldab väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel saata ning saada e-arveid lihtsalt ja läbipaistvalt. E-arvete portaal on moodsa väljanägemisega tehnoloogiliselt arenenud platvorm. Platvorm võimaldab kasutajal saata ning saada e-arveid nii kohaliku kui Euroopa võrgustiku PEPPOL kaudu. E-arvete portaal käivitati Eestis 2019. aasta juunis.

Lisateave

Alates 1. juulist toimub Eesti arveldusmaastikul märkimisväärne muudatus. Avaliku sektori ehk riigiga seotud organisatsioonidele teenuseid osutavad või kaupu müüvad ettevõtted saavad tasu vaid e-arvet esitades. Toonitan siin taaskord ja tuuleveskitega võideldes, et see ei ole pdf fail vaid operaatori vahendusel saadetav tehnoloogilise nimega “masintöödeldav” e-arve.

Lisateave

Fitek käivitab üleeuroopalise e-arvete portaali InvoiceGate.com, kus Euroopa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted saavad e-arveid lihtsalt ja mugavalt saata ning vastu võtta. Eestis hakkas 2019. aasta juunis tööle täielikult uuendatud arved.ee, mis lubab e-arveid tasuta saata.

Lisateave