02.20.2018

Anname raamatupidajale finantsdirektori pagunid

Eestis saadetakse ja võetakse aastas vastu umbes 60 miljonit arvet. Neist suurem osa saadetakse e-postiga failidena ja alla 10% masintöödeldavate e-arvetena. Arvelduse revolutsiooni juurutamine viibib meil erinevatel põhjustel. Näiteks Soomes suudab masintöödeldavaid arveid saata ja vastu võtta 70% ettevõtetest.

Fiteki hinnangul ollakse erasektoris e-arvetest huvitatud, teadlikkus suureneb ja seda toetab ka e-riigi kuvand. Vastus küsimusele, milleks mulle e-arved, on arvelduste kiiruse märkimisväärne kasv ja sellega kaasnev aja kokkuhoid poolelt tunnilt mõnele minutile. Lisaks arvete kadumise ja ka pettuste vähenemine. Eurodirektiiv 2014/55/EL sätestab, et käesoleva aasta novembri lõpuks peavad ettevõtted olema valmis riigihangetel e-arvelduseks.

Ilmselt aga vajab e-arvega saadav aja ja tööjõu kokkuhoid veel settimist, ilmselt ollakse mitmes ettevõttes seda meelt, et mul ju raamatupidaja või raamatupidamisfirma juba olemas, nad saavad tasu ja tehku oma tööd. Ja mugavusel on ka oma roll: meie firma arveldused toimivad, milleks hakata muutma?

Küsimus on suuresti ettevõtja elu kergemaks tegemises. Tahab ta ju saada oma kauba või teenuse eest tasu tähtajaks. Kui mõlemad osapooled saavad näha kõike arvega toimuvat oma telefonist või arvutist mistahes maailma paigas, muutub arveldusprotsess kiiremaks ja teoreetiliselt hakkab kiiremini liikuma ka raha. Lisaks toimingute läbipaistvus: on lihtne näha, millal, kui palju ja kellele me maksma peame.

Vahel tundub, et raamatupidajad ise pelgavad e-arveid, sest need vähendavad nende harjumuspärast käsitööd ning sedakaudu võibolla ka sissetulekut. Mõned aastad tagasi saime sügiseselt raamatupidajate konverentsilt aga vastupidist tagasisidet, et ollakse vägagi valmis loobuma ostuarvete käsitsi sisestamisest, tervelt 66% vastanutest kinnitas seda. Ja iseäranis siis, kui töötasu ei vähene.

Meie julgustame raamatupidajaid: teie elu läheb rutiinse käsitöö vähenedes paremaks, saate juurde aega ettevõtte finantsasjadele mõtlemiseks ja teie juhid on tänulikud selle eest, et teate, mis majas rahaasjadega päriselt toimub. Raamatupidajad, te saate omale väikesed finantsdirektori pagunid!

Kindlasti saaksime erasektori e-arvetega arveldamisest rohkem huvituma, kui riik oleks eestvedaja ilma midagi kinni maksmata. Saan seda väita toetudes Taanile ja Norrale, seal on e-arvete populaarsus suur. Näiteks Taanis on ettevõtete ja riigi vaheline e-arveldus kohustuslik juba aastast 2005. Tähtaega, mil seadus sätestab, et Eesti riigil tööd tegevad ettevõtted saavad tasu kätte vaid e-arvet esitades, on mitu korda edasi lükatud. Loodame, et see saab teoks lähiajal. Euroopa Liidu visioon on, et aastaks 2020 arveldatakse peamiselt masintöödeldavate e-arvetega.

Kui maksuametile hakati ostjapõhiselt deklareerima üle 1000 euroseid arveid, oli see väga hea liigutus. Aga ühe sammu oleks saanud veel astuda: samade andmetega oleks saanud teha ka e-arveid!

Fitek kuulub rahvusvahelistesse arveldusega tegelevatesse organisatsioonidesse EESPA ja PEPPOL, kus osaleme ühtse Euroopa e-arve standardi loomises. See muudab arveldust väga palju. Juba täna saame masintöödeldavaid e-arveid vahetada kogu Euroopaga.

Lähitulevik toob e-arvelduse vallas veelgi suurema automatiseerimise. Näiteks igakuised rendiarved, autoliisingu arved, interneti püsiühenduse arved saab arveldussüsteemi võtta ja maksta automaatselt, sest nad tulevad iga kuu ja on sama suured. Samuti saab arveid määratleda 3 tunnuse alusel, kui need klapivad, siis läheb arve automaatselt maksmisele.

Kaugemasse tulevikku jääb täisautomaatne arveldus, raamatupidamistarkvara oskab ise saata ja vastu võtta arveid. Võib juhtuda, et inimest ega operaatorit sinna vahele ei olegi enam vaja.

Karl-Eric Schneider, Fiteki tegevjuht

Baltikumis ja Euroopas tegutseva Fiteki ja Beneluxis tegutseva UnifiedPosti liitumisel kujuneb üks Euroopa suurimaid finantstehnoloogia ettevõtteid.

Lisateave

Balti ning Euroopa riikides finantstehnoloogia ja e-arvete lahendusi pakkuva Fitek Grupi 2018. aasta käive oli 21,5 miljonit eurot. Aasta varem oli grupi käive 13,5 miljonit. Käibe 60% kasvu taga on ostuarvete menetluse FitekIN kasv, müügiarvete mahu kasv Balti riikides ja laienemine Balkani riikidesse.

Lisateave

Viis aastat tagasi jõustunud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiivist nr 2014/55/EL tulenevalt peavad avaliku sektori hankijad võtma vastu ja töötlema e-arveid. Alates 1. juulist saavad ettevõtted ja organisatsioonid, kes riigile kaupu müüvad või teenuseid osutavad, oma tasu riigilt kätte vaid siis, kui esitavad masintöödeldava ehk XML-formaadis e-arve.

Lisateave