20/02/2018

Anname raamatupidajale finantsdirektori pagunid

Eestis saadetakse ja võetakse aastas vastu umbes 60 miljonit arvet. Neist suurem osa saadetakse e-postiga failidena ja alla 10% masintöödeldavate e-arvetena. Arvelduse revolutsiooni juurutamine viibib meil erinevatel põhjustel. Näiteks Soomes suudab masintöödeldavaid arveid saata ja vastu võtta 70% ettevõtetest.

Fiteki hinnangul ollakse erasektoris e-arvetest huvitatud, teadlikkus suureneb ja seda toetab ka e-riigi kuvand. Vastus küsimusele, milleks mulle e-arved, on arvelduste kiiruse märkimisväärne kasv ja sellega kaasnev aja kokkuhoid poolelt tunnilt mõnele minutile. Lisaks arvete kadumise ja ka pettuste vähenemine. Eurodirektiiv 2014/55/EL sätestab, et käesoleva aasta novembri lõpuks peavad ettevõtted olema valmis riigihangetel e-arvelduseks.

Ilmselt aga vajab e-arvega saadav aja ja tööjõu kokkuhoid veel settimist, ilmselt ollakse mitmes ettevõttes seda meelt, et mul ju raamatupidaja või raamatupidamisfirma juba olemas, nad saavad tasu ja tehku oma tööd. Ja mugavusel on ka oma roll: meie firma arveldused toimivad, milleks hakata muutma?

Küsimus on suuresti ettevõtja elu kergemaks tegemises. Tahab ta ju saada oma kauba või teenuse eest tasu tähtajaks. Kui mõlemad osapooled saavad näha kõike arvega toimuvat oma telefonist või arvutist mistahes maailma paigas, muutub arveldusprotsess kiiremaks ja teoreetiliselt hakkab kiiremini liikuma ka raha. Lisaks toimingute läbipaistvus: on lihtne näha, millal, kui palju ja kellele me maksma peame.

Vahel tundub, et raamatupidajad ise pelgavad e-arveid, sest need vähendavad nende harjumuspärast käsitööd ning sedakaudu võibolla ka sissetulekut. Mõned aastad tagasi saime sügiseselt raamatupidajate konverentsilt aga vastupidist tagasisidet, et ollakse vägagi valmis loobuma ostuarvete käsitsi sisestamisest, tervelt 66% vastanutest kinnitas seda. Ja iseäranis siis, kui töötasu ei vähene.

Meie julgustame raamatupidajaid: teie elu läheb rutiinse käsitöö vähenedes paremaks, saate juurde aega ettevõtte finantsasjadele mõtlemiseks ja teie juhid on tänulikud selle eest, et teate, mis majas rahaasjadega päriselt toimub. Raamatupidajad, te saate omale väikesed finantsdirektori pagunid!

Kindlasti saaksime erasektori e-arvetega arveldamisest rohkem huvituma, kui riik oleks eestvedaja ilma midagi kinni maksmata. Saan seda väita toetudes Taanile ja Norrale, seal on e-arvete populaarsus suur. Näiteks Taanis on ettevõtete ja riigi vaheline e-arveldus kohustuslik juba aastast 2005. Tähtaega, mil seadus sätestab, et Eesti riigil tööd tegevad ettevõtted saavad tasu kätte vaid e-arvet esitades, on mitu korda edasi lükatud. Loodame, et see saab teoks lähiajal. Euroopa Liidu visioon on, et aastaks 2020 arveldatakse peamiselt masintöödeldavate e-arvetega.

Kui maksuametile hakati ostjapõhiselt deklareerima üle 1000 euroseid arveid, oli see väga hea liigutus. Aga ühe sammu oleks saanud veel astuda: samade andmetega oleks saanud teha ka e-arveid!

Fitek kuulub rahvusvahelistesse arveldusega tegelevatesse organisatsioonidesse EESPA ja PEPPOL, kus osaleme ühtse Euroopa e-arve standardi loomises. See muudab arveldust väga palju. Juba täna saame masintöödeldavaid e-arveid vahetada kogu Euroopaga.

Lähitulevik toob e-arvelduse vallas veelgi suurema automatiseerimise. Näiteks igakuised rendiarved, autoliisingu arved, interneti püsiühenduse arved saab arveldussüsteemi võtta ja maksta automaatselt, sest nad tulevad iga kuu ja on sama suured. Samuti saab arveid määratleda 3 tunnuse alusel, kui need klapivad, siis läheb arve automaatselt maksmisele.

Kaugemasse tulevikku jääb täisautomaatne arveldus, raamatupidamistarkvara oskab ise saata ja vastu võtta arveid. Võib juhtuda, et inimest ega operaatorit sinna vahele ei olegi enam vaja.

Karl-Eric Schneider, Fiteki tegevjuht

Finantstehnoloogia ettevõte Fitek, mis kuulub Unifiedpost Gruppi, võitis riigihanke ja sai riigiasutuste ostuarvete vastuvõtu partneriks järgmiseks viieks aastaks. Riik kasutab arvete vastuvõtuks FitekIN lahendust.

Lisateave

Finantstehnoloogia ettevõte Fitek, mis kuulub Unifiedpost Group’i, võitis riigihanke ja saadab iga kuu Eesti Energia klientidele üle poole miljoni müügiarve, millest 90% on elektroonilises formaadis.

Lisateave

Fitek lisab oma logole ja kommunikatsiooni Unifiedpost Groupi nime. Unifiedpost Group omandas Eestis, Lätis, Leedus, Slovakkias, Serbias ning Bosnia ja Hertsegoviinas tegutseva juhtiva finantstehnoloogia ettevõtte Fitek 2019. aastal.

Lisateave