18/10/2018

E-arvete ajastu algab tuleval aastal

Berliinis toimunud Exchange Summitil, suurimal e-arvete teenustega seotud konverentsil, oli seekord peateema avaliku sektoriga e-arveldamine, mis saab kohustuslikuks tuleva aasta aprillis.

Exchange Summit 2018 arutelud põhinesid Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiivi nr 2014/55/EL tulenevast kohustusest avaliku sektori hankijatele võtta vastu ja masintöödelda e-arveid. Selle direktiivi järgi peab Euroopa Liidu riikides avalik sektor peab olema 2019. aasta aprillist valmis vastu võtma e-arveid. Direktiivist lähtuvalt on ELis kehtestatud ka uus e-arve standard, mis on kõikidele riikidele „kohustus“. Kui ELi standard ei sobi mõnele riigile, siis on õigus teha riigipõhine CIUS – core invoice usage specification. Ehk siis ELi e-arve kohandus kohalikule majanduskeskkonnale. Mitmed riigid on seda võimalust kasutanud. CIUS on avalik dokument, et teisest riigist pärit tehingupartner teaks oma arvet kohandada vastuvõtva riigi nõuetega. Meile lähim CIUS on Soomes. Ka Eestis analüüsitakse oma CIUS loomise vajadust ja sisu ning Fitek on selles töörühmas.

Konverentsil räägiti eri maade valmisolekust ja ettevõtete teadlikkusest e-arvete saatmisel avalikule sektorile (B2G e-arve – business to government). Eesti organisatsioonid on enamasti juba kursis saabuva uue ajastuga, kuid sisuline mõju ja tegevused alles jõuavad finantsala inimeste teadvusse. Ettevõtetele ei panda direktiiviga kohustust e-arveid edastada, aga kasutades e-arvete operaatorit, kel on ligipääs rändlusele, saab vastuvõtja ettevõttelt igal juhul e-arve.

ELi e-arve direktiiv ja PEPPOLi võrgustik ei ole vaid avalikule sektorile suunatud. PEPPOL katab tänaseks juba 26 riiki, mis annab väga laialdased kasutamise võimalused. E-arve võrgustikku saavad kasutada lisaks avalikule sektorile ka ettevõtted edastamaks B2B e-arveid nii oma klientidele ja äripartneritele välisriikides, klientidele kohalikul turul kui ka avalikule sektorile.

Euroopas liikus e-arve operaatorite vahendusel 2017. aastal 1,9 miljardit e-arvet ja kasv võrreldes 2016. aastaga on 23%.

Veel käsitleti Exchange Summitil kolme olulist valdkonda: plokiahel ehk blockchain andmete hoiustamiseks, arvete finantseerimislahendused ning üldine võrgustiku laiendamine. Eesmärk on andmete kvaliteedi tagamine: andmed korrektselt koguda ja hoida algallikas, edastada läbi võrgu andmefailina (mitte ainult pildina) ja vastuvõtja juures automatiseerida andmete töötlus. Lisaks kinnitati jätkuvalt, et e-arve puhul on globaalne trend, mis kõikidele arvete esitajatele väga meele järele on e-arvega esitatud maksed laekuvad varem.

Lisainfo: Andres Lilleste, Fiteki ärijuht, andres.lilleste@fitek.com

16/11/2020

Mis toimub?

Filmivõtted tõid vürtsi igapäevasesse kontoriellu.

Lisateave

Fiteki selle sügise tegevust ilmestavad kolm võitu ning ettevõttest on saamas Eesti finantstehnoloogia alal juhtiv tegija. Fiteki tegevjuht Andrus Kaarelson räägib lähemalt.

Lisateave

Käesolevast sügisest saab arveid kinnitada veel kiiremini, sest ostuarvete lahendus FitekIN on tarkvararakenduse ehk äpina kasutatav ka mobiiltelefonis.

Lisateave