E-arvete keskkond

Fitek haldab e-arvete keskkonda www.arved.ee, mille põhiline eesmärk on e-arvete propageerimine ja e-arvete osakaalu tõstmine Eestis.

www.arved.ee keskkond võimaldab:

  1. Esitada e-arve soove – nii era- kui ka juriidilistel isikutel.
  2. Vaadata oma kehtivaid e-arvete soovekeskkonnaga liitunudettevõtete osas.
  3. Esitada e-arve koondtellimus, mis on ühekorde JAH-sõna e-arvete saamiseks keskkonnaga liitunud ettevõtetelt. See kehtib nii olemas olevate kui ka tulevikus liituvate ettevõtete kohta.

Lisavõimalusena on www.arved.ee keskkonnas võimalik ettevõttel e-arveid luua ja edastada.

  1. Arved.ee keskkonnas e-arvete saatmise teenus võimaldab ettevõttel edastada oma klientidele e-arveid erinevatesse Eestis levinud kanalitesse.
  2. Edastada kuni 5 e-arvet kuus tasuta, ilma lepingut sõlmimata.
  3. Lepingu sõlmimine veebikeskkonnas digitaalselt.

Täpsemalt loe võimalustest www.arved.ee lehelt või võta meiega ühendust.

Fitek klienditeenindus: +372 6519 519

e-mail: teenindus@fitek.com