28/02/2020

“Fitek osaleb projektis “Internet of Business: standardiseerides majandustehingu info””

Projekti Internet of Business (IoB) eesmärgiks on arendada turvaline ja standardiseeritud reaalaja majanduse kontseptsioonil põhinev võrgustik, kus kõik äritehingud toimivad digitaalselt, suures osas automatiseeritult ja reaalajas.

IoB projekt on saanud toetust nii Interreg Baltic Sea Region Seed Money programmist 2016 aastal kui ka CEF Telecom 2016 Programme: eInvoicing programmist 2017 aastal. 2020 aastal jätkuvad projekti tegevused CEF Telecom 2019 Programme: eInvoicing programmi toetuse abil.

Projekti elluviimise periood: 01.02.2020 – 31.01.2021

Projekti partnerid
• MTÜ ITL Digital Lab
• Tieto Estonia AS
• Fitek AS
• Columbus Eesti AS
• BCS Itera AS
• Account Studio OÜ
• SimplBooks OÜ
• OÜ Skriining
• Eesti Raamatupidajate Kogu

Projekti põhitegevused
• Projekti käigus võetakse kasutusele XBRL GL standard majandustehingu info standardiseerimiseks, juurutatakse standard juba olemasolevatesse tarkvara- ja teenusepakkujate süsteemidesse ning kaardistatakse Euroopa e-arve standardi (EU Norm) vastu. Lisaks töötatakse esmakordselt välja teenus MyCompanyData, mis võimaldab riigile esitatavaid aruandeid (KMD ja TSD) saata XBRL GL formaadis. Selle tulemusel tehakse esimene samm reaalajas majanduse suunas, kus majandustehingu info ühes teenusepakkuja süsteemis on üheselt arusaadav ka teise teenusepakkuja süsteemile. Ühtlasi ollakse vastavuses Euroopa Komisjoni e-arve direktiivis 2014/55/EU esitatud nõuetega ning võimaldatakse riigisisene ja piiriülene usaldusväärne äritehingute toimimine nii era- kui avaliku sektori vahel.

• Viiakse läbi XBRL GL standardi eelanalüüs ja kaardistamine tehinguinfo vastu (sh EU Norm) võttes arvesse varasemalt läbiviidud projektide tulemusi ja kontseptsioone (Aruandlus 3.0, NSG3, TALTIO, MyData, etc), tehes tihedat koostööd Statistikaametiga ning hinnates võimalusi kasutada info vahetuseks innovaatilisi tehnoloogiaid (nt plokiahela tehnoloogiat). Tulemuseks on tehnilise kirjelduse dokument koos juhendmaterjaliga, mida saab korduvkasutada nii Eesti siseselt kui ka piiriüleselt teistes EU riikides, kuna nii XBRL GL kui ka EU Norm on laialt kasutusel olevat standardid.

• Eestis korraldatakse projekti raames kaks-kolm seminari: 2020 aasta kevadel on juba planeeritud rahvusvaheline RTE sümpoosium, milles räägitakse laiemalt RTE-st nii Eestis kui mujal riikides, tutvustatakse käesoleva projekti sisu, eesmärke ja planeeritud tulemusi. Lisaks on planeeritud seminarid XBRL GL standardi lähemaks tutvustamiseks ning muudatusteks, mis kaasnevad projekti partnerite süsteemides pärast projekti ellu viimist.

Projekti tegevuste elluviimist toetab The Innovation and Networks Executive Agency (INEA).

Projekti kontakt:
Sirli Heinsoo
Internet of Business projektijuht
sirli.heinsoo@itl.ee
+372 5645 6002

Projekti kontakt Fitekis:
Andres Lilleste
Ärijuht
andres.lilleste@fitek.com
+372 5662 0100

 

Fitek sai Kaugtöö Tegija märgise. See näitab, et panustame töötajate rahulolu suurendamisse, lubades paindlikku töökorraldust ja kaugtööd.

Lisateave

1. juulil täitus aasta Eesti riigile vaid e-arvete saatmist. Riik on olnud teerajaja kaasaegsetele arvelduslahendustele üleminekul Eestis ja aastaga on riigiasutused koostööpartneritelt vastu võtnud 370 000 e-arvet. Finantstehnoloogia firma Fitek, riigiasutuste e-arvete operaator hindab, et avaliku sektori vastu võetavate e-arvete osakaal kasvas enam kui kolm korda ja ulatub 98%ni.

Lisateave

Käesolev kevad pakkus kogu maailmale uudse väljakutse – kiire kohanemise kaugtööle. Ettevõtted ja asutused, kes ei ole veel asunud digitaliseerimisele või on alles digitaliseerimist alustamas, pidid leidma kiire võimaluse kohanemiseks. Seda meeldivam oli tõdeda, et mõiste „e-arve“ on Eestis oluliselt paremini tuntud ja arusaadavam kui näiteks Kesk-Euroopas.

Lisateave