03/07/2020

Fitekit tunnustati Kaugtöö Tegija märgisega!

Fitek sai Kaugtöö Tegija märgise. See näitab, et panustame töötajate rahulolu suurendamisse, lubades paindlikku töökorraldust ja kaugtööd.

Fiteki tegevjuht Andrus Kaarelson nimetab kaugtöö tegemist uue normaalsuse üheks väljenduseks. “Kolm kuud viljakat kodus töötamist näitas, et kõik meie ettevõtte protsessid toimivad hästi, kuna meil on väga kohusetundlikud töötajad ja meie töökeskkond toetab kaugtööd. Oleme osaliselt töötanud kodudes ka varem, kuid see kevad avas meie silmad ja süvendas usku kaugtöö helgesse tulevikku,” räägib Kaarelson.

Kaugtöö Tegija märgis annab võimaluse tunnustada neid, kes kaugtöötamist oma ettevõttes rakendavad. Kandideerimiseks tuli täita põhjalik küsimustik, millega analüüsiti ettevõtte töökorralduslikku poolt süviti saamaks teada, kuidas kontorist eemal töötamine sujub.

Märgis antakse välja kolmeks aastaks ja seejärel saab seda pikendada, hinnates vahepealsel ajal toimunud muudatusi ja arenguid ettevõttes. Kaugtöö Tegija märgist annavad välja Targa Töö Ühing koostöös Elisa ja Personalijuhtimise Ühinguga PARE.

Vaata ettevõtteid, kes on saanud 2017-2020 Kaugtöö tegija märgise

https://smartwork.ee/2017-margise-saanud-ettevotted/

 

1. juulil täitus aasta Eesti riigile vaid e-arvete saatmist. Riik on olnud teerajaja kaasaegsetele arvelduslahendustele üleminekul Eestis ja aastaga on riigiasutused koostööpartneritelt vastu võtnud 370 000 e-arvet. Finantstehnoloogia firma Fitek, riigiasutuste e-arvete operaator hindab, et avaliku sektori vastu võetavate e-arvete osakaal kasvas enam kui kolm korda ja ulatub 98%ni.

Lisateave

Käesolev kevad pakkus kogu maailmale uudse väljakutse – kiire kohanemise kaugtööle. Ettevõtted ja asutused, kes ei ole veel asunud digitaliseerimisele või on alles digitaliseerimist alustamas, pidid leidma kiire võimaluse kohanemiseks. Seda meeldivam oli tõdeda, et mõiste „e-arve“ on Eestis oluliselt paremini tuntud ja arusaadavam kui näiteks Kesk-Euroopas.

Lisateave

Euroopa juhtivasse finantstehnoloogiaettevõttesse Unifiedpost Group kuuluv Fitek kavatseb alustada koostööd SEB pangaga, integreerides e-arvete saatmise platvormi SEB äriklientidele. Esialgu võetakse Eestis kasutusele funktsionaalsus.

Lisateave