Müügiarvete lahendused

Terviklik arveldamise lahendus

Ühtlustage oma müügiarvete ja klientide e-arve sooviavalduste haldamine ning suurendage seeläbi ettevõtte tootlikkust ja tõhusust. Toimingute automatiseeritus tagab kvaliteedi ja efektiivsus kasvu.
Fitek pakub terviklikku teenust arvelduskanalite ja formaatide tarbeks. Aitame teil tööd automatiseerida, et tõsta arvete kvaliteeti ja suurendada tõhusust. Võite lisada arvetele ka suunatud sihtgrupipõhiseid teateid. Klientide rahulolu ettevõttega suureneb ja hoiate kokku kulusid. Pakume lahendusi tervele reale vajadustele — kõik lahendused vastavad kliendi andmemahtudele, nii paberil kui ka elektrooniliselt.

Terviklahendus ärivajadustele

Teenuste üksikult ostmine ja haldamine on väga töömahukas. Tegelik kulude sääst tuleb lahendusest, kus partner pakub arvete saatjale vajalikke suhtluskanaleid ja nendega seotud oskusteavet. Aitame teil areneda pisitäiendustest terviklahendusteni.

Fiteki lahendused on keskkonnateadlikud. Toetame ja korraldame sellealaseid uuringuid ning arendame välja teenuseid, mis on suunatud ka tulevastele põlvedele. Fiteki keskkonnateadlik ja terviklik arvelduslahendus põhineb ideel, et paberkandjal saab arveldada ka loodust säästvalt ja elektroonilised sidekanalid kasutavad üksnes rohelist elektrit. Mõistagi pakume ka täiselektroonilisi lahendusi.

Arve saatmine

Fitek parendab arveldamist teie äritegevuse huvides. Pakume suurimat lahenduste paketti. Võimaldame ettevõtetel mugavalt ja kiiresti automatiseerida kogu arvete saatmise protsessi. Fiteki müügiarvete lahendus teeb tihedat koostööd ettevõtte arvete süsteemiga ja tagab arve kiire kohale jõudmise kliendile.

Suurem kasutegur e-arveldamise abil

Arveldamise kogumaksumus on erinevate tegurite summa ega koosne ainult arve tootmise kuludest. Erilist tähelepanu tuleb pöörata arve täpsusele, õigeaegsusele ja infoväärtusele. Ebaselge arve põhjustab hulga kulukaid klienditeeninduse lisategevusi. Üleminek e-arveldusele on tähtis tegur kulude kokkuhoiu saavutamisel ettevõtete arveldusprotsessis. See muudab töö kiiremaks ja parandab kvaliteeti. Muudame e-arvete kasutamise sujuvalt tavapäraseks arvesaatmiseks.

Paindlik lahendus müügiarvetele

Arved saadetakse paberkandjal või elektrooniliselt. Need tuleb arhiveerida ja klienditeenindusele kättesaadavaks teha. Müügi- ja turundusosakond on arvetega üha tihedamalt seotud, eriti mis puudutab arvete saatmist klientidele. Pakume teie ettevõttele võimalust saata müügiarveid äri- ja eraklientidele nii füüsiliste kui ka elektrooniliste kanalite kaudu.

Ettevõte saadab arve aluseks olevad andmed meile, kas raamatupidamissüsteemist või äritarkvarast. Meie teeme kõik ülejäänu – andmete konverteerimise, müügiarvete genereerimise, arve visualiseerimise, arvete sorteerimise erinevate arvelduskanalite vahel ja tarbijatele arvete saatmise.

Meie müügiarvete arvelduskanalite täisnimekiri:

 • Internetipangad – Swedbank, SEB, Luminor, Coop ja LHV pank
 • B2B kanalid – Fitek Premium, Omniva, Telema, RIK e-arveldaja ja Amphora
 • Soome äriklientide majandustarkvara
 • Euroopa e-arvete võrgustik Peppol
 • E-post
 • Paberarved

Paberarved trükitakse, ümbrikustatakse ja postitatakse; pdf arved saadetakse e-posti teel ja e-arved edastatakse vastavalt vastuvõtja soovitud formaadile, kas panka või saaja äritarkvarasse.

Lihtne teenus selgete eelistega

Fitek tagab, et kõikide arvete kujundused vastavad kokkulepitud tingimustele ja on ühtne sõltumata arve edastamise kanalist. Kõik andmed arhiveeritakse ja vajalikud aruanded genereeritakse saatjale pärast arvete saatmist. Vastutame kogu infohalduse eest lõppkliendini välja, kaasa arvatud arvete laialisaatmine füüsiliselt ja elektrooniliselt. Meie tootmise kvaliteet ja klienditugi tagavad arvete usaldusväärse ning veatu kohaletoimetamise.

Teie eelised:

 • kulude sääst kuni 30%;
 • arvete kindel edastamine paberkandjal või elektrooniliselt;
 • automaatsed ja elektroonilised toimingud;
 • protsessijuhtimine on tsentraliseeritud ja kindla kontrolli all;
 • mitmekesised ja tõhusad võimalused klientidega suhtlemiseks;
 • suurem kliendirahulolu.

Fitek e-Arhiiv

Arhiveerides oma dokumendid ja arved elektroonselt, muudate need omale igal ajal kättesaadavaks.

Fiteki e-Arhiiv on üle turvalise veebiühenduse toimiv teenus nii ostu- kui ka müügiarvete ning muude dokumentide arhiveerimiseks, olenemata nende algsest formaadist. Dokumendid on turvatud e-arhiivist igal ajal kättesaadavad ja vastavalt teie soovidele leitavad.

Kliendid meist

“Valisime Fiteki oma partneriks aastaid tagasi. Nad olid siis ja on ka täna professionaal omal alal. Müügiarvete saatmise teenuse kasutamine aitab meil kokku hoida nii tööjõule kui ka tehniliste lahenduste arendamisele ja haldamisele kuluvat aega. Meie klientide jaoks on olulisim, et väljastatavad arved oleksid korrektsed ja jõuaksid õigeaegselt kliendini. Saadame kuus üle 30 000 arve, klientide ja arvete maht kasvab pidevalt. Lisaks saadame arveoperaatori vahendusel välja ka muid klientidele suunatud paberil väljastatavaid teavitusi.”

Katrin Ruben, Nordea Finance Estonia klienditeeninduse üksuse juht