16/03/2020

Teade Fiteki klientidele seoses koroonaviirusega

Head Kliendid! Fitek peab äärmiselt oluliseks teha kõik endast olenev, et vähendada töötajate ja klientide nakatumisriski ning samas jätkata meie teenuste pakkumist klientidele tavapärasel moel. Kinnitame, et Fitek jätkab lepinguliste teenuste osutamist.

Oleme oma ettevõtte töö organiseerinud nii, et risk viiruse levimiseks oleks minimaalne. Valdav enamus Fiteki töötajastest on tänasest viidud kaugtööle kodukontoritesse. Meie IT taristu toetab täielikult kaugtööd – olles arenev rahvusvaheline ettevõte, oleme harjunud töötama virtuaalkeskkonnas. Meie digitaliseerimise, prindi ja tootmisprotsessid on ümber korraldatud eesmärgiga minimeerida meie klientide äririske. Tootmises töötame vahetuste kaupa ning kindlustame, et töötajatel ei oleks meeskondade vahetumise käigus omavahel kontaki. Tootmisruumid desinfitseeritakse vahetuste vahelisel ajal. Ühtlasi oleme välja töötanud kriisihaldusplaani, mida me regulaarselt rakendame ja testime. Meie tootmisüksused on erinevates geograafilistes asukohtades, mistõttu saame töid vastavalt kriisihaldusplaanile erinevatesse üksustesse ümber tõsta ning jätkata oma klientide teenindamist.

Meie klientide ja töötajate tervis ning turvalisus on meie jaoks kõige olulisemad –  seetõttu jälgime me pidevalt tekkinud olukorda ning võtame vajadusel kasutusele täiendavad meetmed.

Küsimuste tekkimisel kontakteeruge palun enda kliendihalduriga või Fiteki klienditeenindusega
(e-kiri: teenindus@fitek.com ja telefon: 6519519)

Andrus Kaarelson
Tegevjuht
Fitek AS

Fitek sai Kaugtöö Tegija märgise. See näitab, et panustame töötajate rahulolu suurendamisse, lubades paindlikku töökorraldust ja kaugtööd.

Lisateave

1. juulil täitus aasta Eesti riigile vaid e-arvete saatmist. Riik on olnud teerajaja kaasaegsetele arvelduslahendustele üleminekul Eestis ja aastaga on riigiasutused koostööpartneritelt vastu võtnud 370 000 e-arvet. Finantstehnoloogia firma Fitek, riigiasutuste e-arvete operaator hindab, et avaliku sektori vastu võetavate e-arvete osakaal kasvas enam kui kolm korda ja ulatub 98%ni.

Lisateave

Käesolev kevad pakkus kogu maailmale uudse väljakutse – kiire kohanemise kaugtööle. Ettevõtted ja asutused, kes ei ole veel asunud digitaliseerimisele või on alles digitaliseerimist alustamas, pidid leidma kiire võimaluse kohanemiseks. Seda meeldivam oli tõdeda, et mõiste „e-arve“ on Eestis oluliselt paremini tuntud ja arusaadavam kui näiteks Kesk-Euroopas.

Lisateave