16/03/2020

Teade Fiteki klientidele seoses koroonaviirusega

Head Kliendid! Fitek peab äärmiselt oluliseks teha kõik endast olenev, et vähendada töötajate ja klientide nakatumisriski ning samas jätkata meie teenuste pakkumist klientidele tavapärasel moel. Kinnitame, et Fitek jätkab lepinguliste teenuste osutamist.

Oleme oma ettevõtte töö organiseerinud nii, et risk viiruse levimiseks oleks minimaalne. Valdav enamus Fiteki töötajastest on tänasest viidud kaugtööle kodukontoritesse. Meie IT taristu toetab täielikult kaugtööd – olles arenev rahvusvaheline ettevõte, oleme harjunud töötama virtuaalkeskkonnas. Meie digitaliseerimise, prindi ja tootmisprotsessid on ümber korraldatud eesmärgiga minimeerida meie klientide äririske. Tootmises töötame vahetuste kaupa ning kindlustame, et töötajatel ei oleks meeskondade vahetumise käigus omavahel kontaki. Tootmisruumid desinfitseeritakse vahetuste vahelisel ajal. Ühtlasi oleme välja töötanud kriisihaldusplaani, mida me regulaarselt rakendame ja testime. Meie tootmisüksused on erinevates geograafilistes asukohtades, mistõttu saame töid vastavalt kriisihaldusplaanile erinevatesse üksustesse ümber tõsta ning jätkata oma klientide teenindamist.

Meie klientide ja töötajate tervis ning turvalisus on meie jaoks kõige olulisemad –  seetõttu jälgime me pidevalt tekkinud olukorda ning võtame vajadusel kasutusele täiendavad meetmed.

Küsimuste tekkimisel kontakteeruge palun enda kliendihalduriga või Fiteki klienditeenindusega
(e-kiri: teenindus@fitek.com ja telefon: 6519519)

Andrus Kaarelson
Tegevjuht
Fitek AS

Projekti Internet of Business (IoB) eesmärgiks on arendada turvaline ja standardiseeritud reaalaja majanduse kontseptsioonil põhinev võrgustik, kus kõik äritehingud toimivad digitaalselt, suures osas automatiseeritult ja reaalajas.

Lisateave

Eesti finantstehnoloogia ettevõtte Fitek AS uueks tegevjuhiks sai Andrus Kaarelson, kes on varem töötanud Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) asedirektorina ning Elisa Eesti AS juhatuse liikmena. RIAs vastutas Andrus Kaarelson riigi kesksete IT platvormide ja e-teenuste strateegia ning arenduste elluviimise eest.

Lisateave

Riigiasutuste valmidus vaid e-arveid vastu võtta kiirendab nende arvete kasutusele võttu laiemalt. Fitek käivitas mais arvete saatmise ja vastuvõtu portaali arved.ee, seda kasutavate ettevõtete arv ületas 10 000 piiri. 6 kuuga on saadetud ligi 50 000 arvet, millest 87% on läinud välja e-arvena.

Lisateave