16/12/2019

Üle 10 000 firma kasutab arved.ee

Riigiasutuste valmidus vaid e-arveid vastu võtta kiirendab nende arvete kasutusele võttu laiemalt. Fitek käivitas mais arvete saatmise ja vastuvõtu portaali arved.ee, seda kasutavate ettevõtete arv ületas 10 000 piiri. 6 kuuga on saadetud ligi 50 000 arvet, millest 87% on läinud välja e-arvena.

Andres Lilleste, Fiteki ärijuht: “Arved.ee käivitamine kattus riigi raamatupidamisseaduse muudatusega. Näeme Fitekis, et riigi soov saada vaid e-arveid kannustab meie lahendust kasutavaid organisatsioone ka omavahel e-arveldama.”

Arved.ee on loodud, et aktiveerida väike- ja keskmiste ettevõtete e-arvete kasutust. “E-arve koostamine ja välja saatmine peab olema ülilihtne ja ei tohi nõuda eriteadmisi. Tahame e-arve saatmise teha lihtsamaks kui e-post, mida kasutades peame koostama sisu ja teadma ise adressaati. Arved.ee kasutab võimalikult palju Eesti avalikke e-teenuseid ja toetab nii oma kasutajat,” räägib Andres Lilleste.

Detsembri alguses tehti rekord, kasutajad saatsid 801 arvet ühel päeval.

2020. aasta esimeses kvartalis saavad kasutajad hakata laadima arveid XML failina, tekib arvete kopeerimise võimalus ja rida muid täiendusi.

Eestile lisaks arendab Fitek sama põhimõttega teenuseid ka teistes riikides. Eestit võetakse hea näitena, kus saab pakkuda e-teenuseid liidestatuna erinevate registrite, teenuste ja teenusepakkujatega.

“Saame siinses arenenud e-keskkonnas panna tööle lahendusi, mis teevad kliendi elu arvete saatmisel ja vastuvõtmisel võimalikult lihtsaks. Mujal e-keskkond nii palju ei toeta, kuid lahenduse suuna hoiame sama, kohandades seda vastava riigi ja seadusandluse võimalustega,” lisab Andres Lilleste.

Arved.ee lubab saata tasuta müügiarveid e-arvena, PDF-arvena Eestisse ja rahvusvaheliselt ülemaailmse PEPPOLi võrgustiku ja Soome Verkkolasku vahendusel.

Arved.ee arendamine käib koostöös kasutajatega, kellelt laekuvate kommentaaride ja näpunäidetega kohandatakse toodet eri kasutajate vajadustega.

Kaur Karma, Volvo Estonia ärisüsteemide ja protsesside tugi: “Kui keegi, kel arvete saatmise lahendust veel ei ole küsib, soovitan arved.ee küll. See katab suurema osa tavakasutaja vajadustest.”

Maie Klemets, ajalehti ja raamatuid kirjastava Põhjaranniku Kirjastuse raamatupidaja kinnitusel kasutab kirjastus arved.ee vaid e-arvete saatmiseks riigi organisatsioonidele. “Lahenduse kasutamine ei ole keeruline ja on jõukohane ka ilma eriteadmisteta” räägib ta.

Rene Kaljula, taastusravi- ja jõusaali seadmete müüja Fysioline Eesti hooldustehnik ütleb, et lahendus vastab nende ettevõtte vajadustele.

Ühise parendusettepanekuna tõid kasutajad välja, et arved.ee võiks toetada ka juba saadetud arvete parandamist ja uuesti saatmist. Märkus on arendajate poolt vastu võetud ja lisatud analüüsiplaani.

arved.ee

Fitek sai Kaugtöö Tegija märgise. See näitab, et panustame töötajate rahulolu suurendamisse, lubades paindlikku töökorraldust ja kaugtööd.

Lisateave

1. juulil täitus aasta Eesti riigile vaid e-arvete saatmist. Riik on olnud teerajaja kaasaegsetele arvelduslahendustele üleminekul Eestis ja aastaga on riigiasutused koostööpartneritelt vastu võtnud 370 000 e-arvet. Finantstehnoloogia firma Fitek, riigiasutuste e-arvete operaator hindab, et avaliku sektori vastu võetavate e-arvete osakaal kasvas enam kui kolm korda ja ulatub 98%ni.

Lisateave

Käesolev kevad pakkus kogu maailmale uudse väljakutse – kiire kohanemise kaugtööle. Ettevõtted ja asutused, kes ei ole veel asunud digitaliseerimisele või on alles digitaliseerimist alustamas, pidid leidma kiire võimaluse kohanemiseks. Seda meeldivam oli tõdeda, et mõiste „e-arve“ on Eestis oluliselt paremini tuntud ja arusaadavam kui näiteks Kesk-Euroopas.

Lisateave